Намери хотел в BG

Оборищенско събрание

Подробности по Оборищенско събрание

Първото българско народно събрание се е свикало от 14 – 16 Април 1876 година. В историята на България е известно, като Оборищенското събрание. То е било организирано от Гюргевския революционен комитет, с основна задача подготовката и уточняване на подробностите по избухналото през същата година Априлско въстание. Името на събранието е кръстено на местността, в която се е провело – Оборище. Това е малка котловина, с букова и храстова растителност, намираща се на 7 километра от Панагюрище.
Броят на взелите участие варира. Тома Георгиев участвал в събранието и секретар на Бенковски споменава в „Кратка история на Средногорското въстание”, че представителите са биле 80, а общо присъстващите около 400 души. Захари Стоянов дава сведения за 350 присъстващи и делегати под 150. Има и много други варианти, с различен по брой присъстващи. На паметник в местността, където се е провело събранието има списък с имената на 67 представители, като са се използвали данните на Димитър Страшимиров. По последни проучвания броят им не бил повече от 75 делегата, от 54 населени места, от четвърти революционен окръг.
Захари Стоянов описва събранието в своите записки. Той отбелязвайки, че главният апостол Г. Бенковски е бил строг и взискателен. Държал е всички участници да имат редовни документи. Искал е да види подписани пълномощни дадени от революционните им комитети по райони. Още в Баня и Панагюрище председателят е връщал, заради невалидни и законни пълномощия. Представителите на карловския, перущенският, самопровъзгласил се представител от Брацигово и други биле върнати. Също на събранието се появили не поканени дейци част, от който искали да бъдат вписани, като делегати след Освобождението, но им било твърдо отказано.
Един от най-важните въпроси на събранието бил, кой ще ръководи въстанието. Георги Бенковски и Панайот Волов биле избрани за ръководители, след ожесточени спорове и дебати.
Местността Оборище и белокаменния паметник, създаден през 1928 година е включена в списък със Стоте туристически обекта на Българския туристически съюз. Този исторически обект е отворен за посещение целогодишно.

Първото българско народно събрание, известно в историята на България, като Оборищенското събрание.

уеб дизайн